AdQuipment medical b.v. is een Nederlandse leverancier van medische apparatuur, disposables en meet- en testapparatuur. Onze voornaamste doelgroepen zijn:

  • medische technologie;
  • radiologie / klinische fysica;
  • neonatologie;
  • anesthesiologie.

RaySafe omvat apparatuur voor het meten van straling: stralingsmeters, realtime persoonlijke dosimetrie en fantomen. De apparatuur is geschikt voor het meten van alle röntgen toestellen in het ziekenhuis en specifieke toepassingen in de industrie. Onze belangrijkste producten:

  • RaySafe X2 voor het moeiteloos meten van X-ray
  • RaySafe 452 voor stralingsveiligheid
  • RaySafe i3 voor dosimetrie

De productgroep Biomedische testapparatuur bestaat daarnaast uit producten van Fluke Biomedical. Fluke Biomedical is een fabrikant met hoogwaardige meet- en testapparatuur.

“meten van alle röntgen toestellen in het ziekenhuis”

-AdQuipment medical-