Elke 10 jaar moeten modaliteiten vervangen worden. Dat gaat meestal gepaard met bouwactiviteiten. Binnen de track “Bouw en verbouw” wordt ingegaan op de uitdagingen rondom de bouw en verbouw binnen de Imaging disciplines. De onderwerpen zijn bedoeld voor managers, klinisch fysica, MBB’ers met een taak die gericht is op de vervanging van een systeem met een bouwcomponent. Maar ook zijn de onderwerpen voor projectleiders die zich bezig houden met de bouw en verbouw binnen de Radiotherapie, Radiologie en Nucleaire Geneeskunde.

Mastertrack

Het programma voor de bouw en verbouw vindt plaats op 8 april 2022. De start is om 9.30 uur met een plenair gedeelte voor alle deelnemers van het congres. In de middag wordt de mastertrack “Bouw en Verbouw” binnen de Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en de Radiotherapie georganiseerd. De mastertrack bouw wordt georganiseerd in een samenwerking met Royal Haskoning DHV, EGM architecten en KALCIO Healthcare.

Martijn in ’t Veld

EGM architecten voert veel van haar projecten binnen de Nederlandse ziekenhuizen. Martijn in ’t Veld, Architect bij EGM, neemt ons mee in zijn ervaringen uit de praktijk binnen de Imaging.

Tonnie van den Dobbelsteen

Tonnie van den Dobbelsteen is Hospital equipment consultant bij Royal Haskoning DHV. Tonnie gaat in op de belangrijke aspecten van de voorbereiding en contractering voor bouw en vernieuwingsprojecten zowel gericht op de aannemer en installateur en ook naar de leverancier van medische apparatuur. Aan de voorkant rekening houden met wet -en regelgeving en het maken van goede afspraken voorkomt onnodige vertraging en discussie tijdens de uitvoer.

Marloes Roorda

Marloes Roorda is Interim Projectmanager bij KALCIO Healthcare. Als projectcoördinator was Marloes de linkin-pin voor de integrale vernieuwing van het Centrum voor Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in het Deventer Ziekenhuis. Binnen de Mastertrack vertelt Marloes de belangrijke organisatorische aspecten tijdens de uitvoeringsfase van de bouw.

Jean-Maurice Kuijpers

Jean-Maurice Kuijpers is Architect en consultant bij Royal Haskoning DHV. Bouwen doe je voor een lange periode van gebruik. Waar moet je dan rekening mee houden als je je ontwerp en planvorming toekomstgericht wilt ontwikkelen? Jean-Maurice neemt je mee in de werkwijze waarmee je in de ontwerpfase zo goed mogelijk kunt toetsen of het ontwerp in de praktijk ook echt werkbaar is. En hoe Virtual Reality technologie je hierbij kan helpen.

Karel Loerts

Als Interim manager bedrijfsvoering en zorg leidt Karel Loerts ook vernieuwingsprojecten binnen de Imaging. Het initiëren van een vernieuwing gericht op nieuwe modaliteiten en bijbehorende verbouwplanvorming is de belangrijkste stap om een succesvolle vernieuwing door te voeren. De start van een vernieuwingsproces is complex, Karel vertelt waar je in de fase van ideevorming aan moet denken en hoe je hierin effectief kunt blijven.

René Emmen

René is Senior adviseur huisvesting bij Royal Haskoning DHV. Binnen de Mastertrack bouw en verbouw gaat René in op de belangrijke aspecten rondom het hebben van een huisvestingsplan binnen de Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en Radiotherapie. Hoe kijk je meerjaren vooruit en welke elementen moeten er in de meerjarenplanvorming worden meegenomen om tot succesvolle bouw en verbouw te komen?