Programma

Klik op jouw interessegebied om het programma te bekijken. Sommige programma's zijn verspreid over verschillende zalen. De programma's zijn doorlopend. Tussen 12.00 en 14.00 is er een mogelijkheid om te lunchen op de bedrijvenmarkt. Daarnaast zijn er twee pauzes tussen 11:15 - 11:45 en tussen 14:45 - 15:15.

 • Alle sessies 7 april 7 april 2022
 • Alle sessies 8 april 8 april 2022
 • Algemeen Dag 1 7 april 2022
 • Nucleaire Geneeskunde 7 april 2022
 • Radiotherapie 7 april 2022
 • Imaging IT 7 april 2022
 • Algemene Radiologie 7 april 2022
 • Algemeen Dag 2 8 april 2022
 • MRI 8 april 2022
 • Bouw en Verbouw 8 april 2022
 • Echografie 8 april 2022
 • Bedrijvenmarkt 7 & 8 april 2022
 • Atlanta 1 + 2
 • Barcelona
 • Athene 4
 • Calgary
 • Atlanta 2
 • Atlanta 1
 • Pauze
09:30 - 09:45Opening By DagvoorzitterNVMBR

Opening door dagvoorzitter

09:45 - 10:30Keynote: De uitdagingen van een toekomstbestendig ziekenhuis, bestuurlijke dilemma’s en het cruciale belang van hoogwaardige diagnostiek. – 0701 By Eric KroonLid Raad van Bestuur, Deventer Ziekenhuis

De uitdagingen van een toekomstbestendig ziekenhuis, bestuurlijke dilemma’s en het cruciale belang van hoogwaardige diagnostiek.

10:30 - 11:15Key Note MRI veiligheid (RT & RD) – 0702 By MBB'ers Vivian van Pelt/ Christal v/d Steeg / Manja Maas
11:45 - 12:30Beeldbewerking / AI in de NG – 0710 By Dr. Willem Grootjans

Team Lead Image Service Group LUMC heeft een automatisch, gestructureerde en geprotocolleerde manier van uitwerken en vastleggen van informatie uit/na onderzoeken (dat kan het hart, lever of wat dan ook zijn CT, MR of nuc med). Naast de imaging data wordt er data uit andere bronnen gehaald zodat er een compleet overzicht voor de arts ontstaat en de arts inzicht heeft om rapportage zo goed mogelijk te doen. Dit levert natuurlijk klinisch kwalitatieve voordelen op maar ook workflow/ efficiëntie. Het team doet beeldbewerkingen voor radiologen en maken van alle bewerkingen ook een rapportage (zoveel mogelijk gestructureerd). Beeldbewerkingen worden uitgevoerd op allerlei vlakken (volumetrie, perfusiemetingen etc.), ook nemen zij taken van radiologen over (zoals RECIST metingen voor oncologische follow-up). Ze voorzien dat dergelijke taken een belangrijke verrijking zullen gaan worden voor de toekomstige MBB’ers.

13:15 - 14:00Medische isotopen zonder uranium zijn doorbraak in nucleaire geneeskunde – 0711 By Patrick de JagerASML sr. director Research

Het Belgische IRE, ASML en het technologisch bedrijf Demcon hebben een succesvolle proef achter de rug, waarbij medische isotopen worden gecreëerd op basis van de versnellertechnologie. Dit project voorziet in de ontwikkeling van een duurzaam en betrouwbaar alternatief op basis van versnellertechnologie, waarbij niet gebruik wordt gemaakt van uranium.

De levering van medische isotopen is in toenemende mate problematisch. Wereldwijd zijn er maar zes reactoren die de productie voor hun rekening nemen.

Het ontwikkelen van een alternatief voor hoogverrijkt uranium zou ook uit het oogpunt van milieu en veiligheid wel prettig zijn.

14:00 - 14:45Automatische detectie bij Parkinson op basis van SPECT-CT – 0712 By Phd. Maaike Dotinga

Wat draagt de ontwikkeling van Artificial Intelligence bij aan de bijdrage van het optimaliseren van onderzoeken en beoordeling van Medische Beeldvormende onderzoeken?

Maaike Dotinga heeft in de ISALA onderzoek gedaan naar automatische detectie bij de ziekte Parkinson en zal haar bevindingen delen.

15:15 - 15:45De mini-cyclotron, wat betekent dit voor de patiënt en de MBB’er? – 0713 By dr. Klaas Pieter Koopmans

Het Martini Ziekenhuis Groningen heeft een mini-cyclotron aangeschaft. Met deze deeltjesversneller kan het ziekenhuis zelf radioactieve stoffen maken voor hartfoto’s. Het ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Europa dat op deze kleine schaal zelf radioactieve stoffen maakt. De komst van de nieuwe mini cyclotron maakt vervoer naar het Martini Ziekenhuis via de weg overbodig. Omdat het stofje in het ziekenhuis geproduceerd wordt en dus snel toegediend kan worden bij de patiënt, is een hele kleine hoeveelheid voldoende.

15:45 - 16:30Beeldherkenning Cardiodiagnostiek (Interactieve sessie) – 0714 By dr. Jouke Boer

Een interactieve fotobespreking waarin de anatomie en pathologie wordt behandeld van met name de cardiodiagnostiek en de vraag hoe je als MBB’er bijdraagt aan een optimaal onderzoek.

11:45 - 12:15De meerwaarde van contrast bij hartbestralingen – 0715 By Carina van GijlswijkAP IGRT Radiotherapie LUMC en Reinier de Graaf

Title:

IV contrast-enhanced CBCT based position verification for stereotactic radioablation of ventricular tachycardia

Authors:  C. van Gijlswijk, BSc; E. Astreinidou, PhD; M. de Ridder, MD, PhD; prof. K. Zeppenfeld, MD, PhD; M. Hol, BEng; prof. C. Rasch, MD, PhD

Purpose:

To investigate the feasibility and the potential improvement of CBCT based position verification by using intravenous (IV) contrast, in patients treated with the novel technique of stereotactic radioablation for ventricular tachycardia (VT).

Methods and Materials:

Three patients with VT, for which catheter ablation was not effective due to a deep anterior-basal VT substrate underwent treatment with a single stereotactic radiotherapy fraction of 25Gy. The PTV delineation, including left ventricle (LV) summit region, was based on converting electrophysiological maps of the heart to the treatment planning respiratory motion 4DCT. Two full coplanar VMAT arcs were used.  Total treatment time was 45 min. Position verification was performed with 4DCBCT. Four CBCTs were performed:  Set-up (A) correction, set-up verification (B), in-between the two arcs correction (C) and post treatment (D). Dual match method was used. At first bone match and then grey value match of a mask around the PTV +2 cm. In two patients IV-contrast was used during the acquisition of CBCT A and C. Prior to treatment a test CBCT session was performed to determine the feasibility of the IV contrast delivery. During the test session a CBCT with (F) and without (E) IV contrast was acquired. The automatic matches for all CBCTs and for all patients were evaluated offline. Comparison of 2 different mask expansions and for the following CBCTs A,C,D,E and F was performed. Setup translations and rotations were extracted for all matches. The visibility of the cardiac outer contour, septum, atrium, ventricle and vasculature as surrogate to the PTV position was qualitatively evaluated. 

Results:

A total of 12 CBCTs were acquired during the treatment. Couch corrections were carried out after A, and C and in 2 patients also after B. The vector length derived by D for the 3 patients was 0.6mm, 0.9mm and 1.7mm. The use of IV contrast was well tolerated. In figure 1  is shown that the visibility of the LV summit region is better in the CBCT with contrast compared to the one without, providing an extra certainty to the RTTs for the match. 

The results of the offline comparison between the 2 masks in scans with and without IV contrast are given in figure 2.

The outcome of the auto-match was most consistent when using the contrast-enhanced CBCT scan and as expected with the mask match with 2 cm expansion, which was also used during the treatment.

Conclusions:

Intravenous- contrast enhanced CBCT position verification is feasible and improves the visibility and registration of the PTV-surroundings.

12:15 - 12:45Recente ontwikkelingen m.b.t TSI, TLI en TBI – 0716 By Joanne YmkerSenior radiotherapeutisch laborant LUMC en Reinier de Graaf

In het LUMC bieden we 3 vormen van totale “lichaams” bestralingen aan. In deze presentatie vertel ik over de laatste ontwikkelingen en ervaringen van De Total Body Irridiation (TBI), Total Skin Irridiation (TSI) en Total Lymph node Irradiation (TLI).  In 2019 hebben wij een panel in gebruik genomen m.b.t. TBI beeldvorming , zijn we gestart met TLI en voor de volledigheid behandel ik de TSI, we zijn het enige instituut die de TSI als behandeling aanbied. Zaken die aan bod komen zijn indicaties, dosisschema’s, werkwijze, recente en toekomstige ontwikkelingen.

12:45 - 13:15Surface guided therapie – 0733 By Lennart Mesch

Na de installatie van het IDENTIFY-systeem in december 2019 wordt Surface Guided Radiation Therapy (SGRT) op dit moment op alle locaties van Instituut Verbeeten toegepast. In de presentatie komen de klinische implementatie, de (interne) scholing, de verschillende toepassingen en de uitdagingen die we zien aan bod.

13:30 - 14:45Adaptieve Radiotherapie bij een patiënt met een rectum carcinoom – 0717 By Meerdere sprekers

Vanuit diverse perspectieven wordt de workflow besproken

– Image Guided Adaptive Radiation Therapy op basis van CBCT, Monica Buijs Msc., MBB’er RT AVL-NKI

– Online adaptieve RT op de MRI Linac,  Roel Bouwmans MBB’er RT UMCU

– Online adaptieve radiotherapie op de Ethos Therapy, Dennis Daal MBB’er RT MST

15:00 - 15:30Delen resultaten van de validatie studie Panoptes – 0718 By Jelle Scheurleerdocent INHolland, Research fellow Medical Technology Research Group
15:30 - 16:30De taakverschuiving van de MBB’er op de afdeling Radiotherapie – 0719 By Emma vd Borne & Liselotte ten Asbroeknetwerkcoördinator RT & MBB'er RT MST

De deelnemers gaan uiteen in kleine groepjes om met elkaar in gesprek te gaan over de taakverschuiving. De sessie wordt plenair afgesloten.

11:45 - 12:30De waarde van E-training – The Future of Active Learning 0720 By Kees KamsteegAccount Executive Benelux, LeQuest

LeQuest nodigt u uit de toekomst van Active Learning te ervaren. We heten u van harte welkom in room CALGARY voor het bijwonen van een virtuele hands-on demo over Active Learning – als sleutel voor verhoogde motivatie, stimulatie en inzicht, voor het verder vergroten van uw kennis en vaardigheden in het veilig werken met medische apparatuur.

12:30 - 13:15ICT in de Zorg: Wat de MBB’er móet weten – 0721 By Rein VarkevisserManager Learning & Development SECTRA

ICT in de zorg lijkt voor veel MBB’ers een on(be)grijpbare ver-van-mijn-bed-show: “Prima dat het er is, zolang alles maar blijft werken en ik er geen last van heb”. Slechts weinigen zijn zich er van bewust dat iedere MBB’er voortdurend is omringd door (on)zichtbare ICT en gegevensstromen. Zo gaan er bijvoorbeeld dagelijks duizenden ‘informatieberichtjes’ over en weer, juist doordát de MBB’er doet wat hij/zij doet.  

ICT In de Zorg: Wat de MBB’er móet weten geeft een inkijkje in de Zorg-ICT van hun eigen afdeling. Het helpt de MBB’er bovendien eventuele verstoringen te kunnen herkennen en te kunnen bijdragen aan een snelle oplossing daarvan.  

Of in het Cruijffiaans: “Je gaat het pas zien (en waarderen!) als je het door hebt” 

14:00 - 14:45Belangrijkste factoren voor een succesvol IT project – 0723 By Gilbert BodIT manager Strategische Allianties - UMC Utrecht

Veel IT projecten in de zorg zijn een grote uitdaging. Hoe vaak sluiten de verwachtingen vanuit de business niet aan op de geboden IT oplossingen? Hoe bereikt u wel uw doelen, waarbij ICT een grote succesfactor is?

Gilbert Bod, IT manager Strategische Allianties bij het UMC Utrecht, neemt u aan de hand van een concrete casus mee in hoe een klein project uitgroeide naar een schaalbaar regionaal IT platform, tussen 6 ziekenhuizen.

15:45 - 16:30Doorkijk naar de toekomst: impact van ICT op planning van de zorg – 0725 By Karel LoertsAlgemeen directeur, KALCIO Healthcare

In de afgelopen decennia heeft er een doorontwikkeling van informatiesystemen rondom het zorgproces plaatsgevonden. Dit biedt nieuwe kansen voor het plannen van de zorg en de integratie van de keten van zorg. Ook voor de diagnostiek en behandeling liggen er voordelen (en nadelen) als het gaat om de patiëntplanning en planning van je resources.

Karel Loerts vertelt over zijn visie op de ontwikkeling van IT en de mogelijkheden die hierdoor ontstaan als het gaat om de planning van zorg.

15:15 - 15:45AI voor detectie van fracturen – 0724 By Prof. dr. Erik Ranschaert - Radiologist at St. Nikolaus Hospital, Eupen

Een specifieke toepassing van AI voor het detecteren van fracturen binnen de algemene radiologie.

Prof. dr. Erik Ranschaert, Radioloog in het St. Nikolaus Hospital, Eupen en Visiting Professor bij Ghent University, presenteert de ervaringen met behulp van Gleamer boneview in het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis te Tilburg.

12:30 - 14:00Workshop 3D C-boog – 0726 By Tom van Slingerland

Canon demo Tom van Slingerland.
Aansluitend op de presentatie van TMS’er Debbie van Asselt is er speciaal tijdens FMIR er de gelegenheid voor de deelnemer om zich in te schrijven voor een uitgebreide workshop over de 3D C-boog. Alles kan uitgeprobeerd worden en nagevraagd worden. Inschrijven voor deze workshop gebeurt op de dag en vol = vol! Dus wees er snel bij en schrijf je voor aanvang van het programma direct in.

12:30 - 13:15De C-boog staat niet stil – 0728 By Debbie van AsseltMBB'er en TMS'er. Martini Ziekenhuis

De MBB’er heeft de belangrijkste rol op het gebied van stralingsveiligheid op OK. Er zijn meer dan 10 aspecten op te noemen. Deze worden behandeld en daarbij wordt ook uitgelegd waarom dit zo is op basis van stralingsfysica. Daarnaast is er een belangrijke rol voor de MBB’er op het gebied van de beeldkwaliteit. De presentatie geeft informatie over de technische aspecten van de (Ziehm) C-boog, waardoor de beeldkwaliteit geoptimaliseerd kan worden. Tenslotte wordt er sinds eind 2020 met een
3D C-boog gewerkt in het Martini Ziekenhuis. Er wordt toegelicht bij welke procedures deze techniek wordt toegepast en welke voordelen dit met zich mee brengt.

13:15 - 14:00Back to basics (strooistralenrooster, DAP-waarden, heileffect, werking röntgenbuis) – 0729 By Jochen van OschKlinisch Fysicus, ISALA

In deze presentatie gaan we ‘back to basics’ in de stralingsfysica van de bucky, oftewel back to physics. Welke aspecten van een bucky toestel hebben invloed op de stralingsdosis en/of de beeldkwaliteit en wat gebeurt er ook al weer allemaal ‘onder de motorkap’? Zaken die aan de orde komen zijn: de werking van de rontgenbuis (kV, mA, belichtingstijd en filtering) het anode heel effect, het strooistralenrooster/grid (al dan niet virtueel), opbouw en de werking van de detector, de belichtingsautomaat, de dosis voor de patient (inclusief DRN) en helpers en de kwaliteitscontrole.

14:00 - 14:45Artificial Intelligence: in de praktijk en de toekomst – 0730 By Stefan WijnenPhilips

Artificial Intelligence gaat de werkwijze op radiologie-afdelingen de komende jaren veranderen. Door de vele verschillende oplossingen en aanbieders kan het echter lastig zijn om het overzicht te

houden. Philips biedt één centrale oplossing die alle AI-applicaties in uw PACS centraliseert, beheert en direct automatisch toepast. Maar Philips biedt ook AI-applicaties op andere gebieden dan het

PACS.

In deze workshop staan wij stil bij de verschillende plekken binnen de radiologie waar Artificial Intelligence ingezet kan worden en hoe u deze gecontroleerd en gecoördineerd in kunt zetten.

15:15 - 15:45Wordt bucky een specialisatie? – 0731 By Frank Maagdenberg en Sonja Janssen, leidinggevenden

Wordt bucky ook een specialisatie en is er een ander systeem nodig om diensten te draaien, of blijft bucky de basis voor iedereen? Door technologische ontwikkelingen verschuiven onderzoeken van modaliteit. IVP’s en colononderzoeken zijn hier voorbeelden van, maar ook andere onderzoeken van bijvoorbeeld de bucky verschuiven naar de CT. Zijn de ontwikkelingen al zodanig gevorderd dat bucky een specialisatie wordt en CT de standaard?

Tijdens deze interactieve sessie zullen Sonja Janssen, hoofd medische beeldvorming NWZ en Frank Maagdenberg, hoofd medische beeldvorming LUMC, in gesprek gaan met de aanwezige deelnemers over hoe zij met deze verschuivingen omgaan. Het moment om bij elkaar in de keuken te kijken en ervaringen te delen.

15:45 - 16:30De patiënt van de toekomst; welke beeldvorming zal domineren? – 0732 By Dr. Jan Dening

Wat voor soort patiënt gaan we in de toekomst zien, welke zorg en begeleiding behoeven zij en wat voor soort onderzoeken zullen er meer aangevraagd worden? Tijdens deze interactieve fotobespreking neemt dr. Dening de deelnemers mee naar de toekomst. De bevolking vergrijst waardoor de zorgvraag zich meer zal richten op chronische ziektes. Aan de hand van casuïstiek zullen pathologiën besproken worden en welk onderzoek de voorkeur geniet.

11:45 - 12:30Artificial Intelligence in de beeldvorming – 0703 By Peter van Ooijen MSc, PhD, CPHIMSUniversity Medical Center Groningen

We hebben allemaal in ons dagelijkse leven wel ervaring met kunstmatige intelligentie, ook al hebben we dat soms niet eens in de gaten. Ook in de gezondheidszorg zien we een groeiendetoepassing van kunstmatige intelligentie en hierbij is de medische beeldvorming een van demeest prominente gebiede. Heel vaak wordt de toepassing van kunstmatige intelligentie belichtvanuit de radiologische diagnose door de radioloog waar het gebruikt kan worden voor het segmenteren, detecteren en voorspellen van pathologie. Echter, ook op andere plekken waar medische beeldvorming wordt gebruikt zoals de Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Pathologie heeft de Kunstmatige Intelligentie een rol. Daarnaast is het ook niet alleen vantoepassing op het werkveld van de radioloog, maar veel breder. Zo heeft het ook een toepassingin het werkveld van de MBBer en zal het het werk in de toekomst zeker anders maken. In deze sessie willen we verkennen waar de mogelijkheden zijn binnen het werk van de MBBer enhoe dit invloed zou kunnen hebben op de toekomst van het werkveld.

12:30 - 13:15Radioembolisatie – 0711 By Prof. dr. Marnix G.E.H. Lam

Bij Radio-embolisatie van de lever, gebruikmakend van yttrium-90 en holmium-166 microsferen, worden radioactieve microsferen van 30 micrometer intra-arterieel toegediend. Door het relatief hypervasculaire karakter van levertumoren lopen deze microsferen preferentieel vast in en om de tumoren en geven lokaal hun straling af, waardoor het gezonde omringende leverweefsel relatief gespaard wordt. Er zal ingegaan worden op:

 • Indicaties en contra-indicaties
 • Gebruikte beeldvormende technieken
 • Gebruikte producten
 • Effect en bijwerkingen
13:15 - 14:00Contrastmiddelen in het oppervlaktewater; resultaten van de landelijke proef ‘plaszakken’ – 0706 By Maarten Dirks

In Nederland worden bij CT-scans en andere onderzoeken veel röntgencontrastmiddelen gebruikt. Deze verdwijnen via de urine uit het lichaam van de patiënt. In rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen jodiumhoudende contrastmiddelen niet gezuiverd worden. De contrastmiddelen komen dus in het oppervlaktewater terecht. Omdat het stabiele stoffen betreft, worden de röntgencontrastmiddelen niet afgebroken. Ze hopen zich dus op in het oppervlaktewater.

Eind 2020/begin 2021 is in zes ziekenhuizen in Nederland een brede proef uitgevoerd, waarbij aan poliklinische patiënten werd gevraagd na hun CT-scan een aantal malen in een plaszak te plassen. De plaszak kan worden weggegooid bij het restafval en zo wordt voorkomen dat de röntgencontrastmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. Met de brede proef wilde men informatie verkrijgen over de bereidheid van patiënten om de plaszak te gebruiken en de impact die het uitreiken van plaszakken op de werkprocessen van MBB-ers had.

De uitkomsten van de brede proef worden besproken. Daarnaast wordt informatie gegeven over het vervolgtraject; in een aantal ziekenhuizen wordt de plaszak nu standaard gebruikt. Verder wordt aangegeven welke ondersteuning beschikbaar is voor afdelingen die de plaszakken ook willen gaan gebruiken.

14:00 - 14:45De ontwikkeling van een MBB’er: Van Inservice tot doctoraat – 0707 By dr. Ronald BooijCoordinator research & innovatie unit CT + Wetenschappelijk onderzoeker, Erasmus MC

Technologische ontwikkelingen binnen de beeldreconstructie en acquisitie, zoals patiëntpositionering met behulp van een 3D-camera, helpen de gebruiker om een CT-onderzoek te optimaliseren voor een individuele patient. Over het algemeen leveren de ontwikkelingen nauwkeurigheid, efficiëntie en de mogelijkheid om de blootstelling aan straling te verminderen.

De menselijk kant blijft echter noodzakelijk voor het verder optimaliseren van processen in de klinische praktijk en bij toekomstige ontwikkelingen. Hierbij is kennis en kunde van een MBB’er noodzakelijk om de eerste stappen die gezet zijn in het proces dat leidt tot een “perfecte symbiose tussen mens en machine” verder te vervolgen. Middels de inhoud van het proefschrift wordt de deelnemer aan de hand mee genomen langs de route die verlopen is om van een inservice opgeleide radiodiagnostisch laborant naar een doctoraal te komen. Aansluitend wordt aangeven waarom het belangrijk is voor onze beroepsgroep en een afdeling Radiologie en/of Nucleaire Geneeskunde om te investeren in ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden voor MBB’ers, maar vooral ook het belang voor het bieden van carrière perspectief.

15:15 - 15:45De juridische positie van de MBB’er en zijn werkgever – 0708 By Maud KleuverDr. Maud Kleuver

De MBB’er wordt steeds autonomer en draagt steeds meer verantwoordelijkheid. De afstand ten opzichte van de radioloog/radiotherapeut is gegroeid; ook neemt hij steeds meer taken over. Oorzaken zijn de gegroeide efficiëntie en werkdruk, de sterke toename van medisch-technische mogelijkheden, de verplaatsing van ziekenhuiszorg naar diagnostische centra en huisartsencentra, meer medische beeldvorming buiten de afdeling, het streven naar een beter loopbaanperspectief voor MBB’ers en uitoefening van het beroep van MBB’er als ondernemer.

Reden voor Maud Kleuver, MBB’er en jurist, om dit tot op de bodem uit te zoeken. Dit leidde tot de onderzoeksvraag; “Biedt de regeling van de beroepen MBB’er, radioloog en radiotherapeut voldoende realistische aanknopingspunten voor aansprakelijkheid voor gezondheidsschade en zo niet, leidt onderwerping van de MBB’er aan het stelsel van BIG-registratie en het tuchtrecht van de Wet BIG tot verbetering? Maud is gepromoveerd op dit onderwerp en deelt haar conclusie.

15:45 - 16:30Waar voldoet een goede functieomschrijving aan en waarom is dit zo belangrijk? – 0709 By Thom Bijenhof

Medio oktober 2021 heeft FWG 3.0 de herziene ijkfuncties Beeldvormend/radiotherapeutisch laborant gepubliceerd. Wat betekent dit voor de MBB’er en wat kan hij zelf als werknemer doen? Thom zal vertellen over het doel van een functieomschrijving, wat er in moet staan en waarom het zo belangrijk is dat het goed beschreven staat. Tenslotte is de functieomschrijving samen met het salaris de kern van de arbeidsovereenkomst

11:15 - 11:45Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

12:00 - 14:00Bedrijvenmarkt + Mogelijkheid lunch By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een hapje en drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

14:45 - 15:15Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

 • Atlanta 1 + 2
 • Barcelona
 • Calgary
 • Atlanta 2
 • Montreal
 • Atlanta 1
 • Pauze
09:45 - 10:30Intra-operatieve MRI OK – 0801 By Maarten Lequin en Eelco Hoving
10:30 - 11:15Keynote – Taakdelegatie en verantwoordelijkheden; wat komt er bij kijken? – 0802 By Jeannette Meedendorp en Ellen van de ZandeNVMBR

Steeds meer taken worden door artsen aan MBB’ers gedelegeerd wat voor meer uitdaging zorgt en het vak leuker maakt. Het maakt dat de MBB’er verdiepende kennis op doet en nieuwe vaardigheden aanleert.

Als professional is het belangrijk om naast vakinhoudelijke kennis ook op de hoogte te zijn van de zogenaamde randzaken. Want je kunt de kennis opdoen en de kunde leren, maar welke verantwoordelijkheden komen er bij kijken?

De functieomschrijving kan aangepast worden, maar hoe is e.e.a. wettelijk geregeld? Je kunt de taken uitvoeren en zo de verantwoordelijkheid dragen, maar mag je het ook? Beleidsmedewerkers Jeannette en Ellen geven een uiteenzetting hoe dringend actualisatie van wetgeving nodig is en dat dit alle MBB’ers, leidinggevenden en artsen aangaat.

12:30 - 13:00De ruimtelijke omgeving voor imaging en radiotherapie: Leren van de praktijk – 0814 By Martijn in 't Veldsenior-architect, EGM Architecten

In het ruimtelijk ontwerp van radiodiagnostiek en radiotherapie spelen o.a. stressreductie voor patiënten en het creëren van een efficiënte, prettige en gezonde werkomgeving voor personeel essentiële rollen. In deze lezing delen we ervaringen uit onze nationale en internationale ontwerppraktijk. Wat kunnen we leren van gerealiseerde projecten en hoe zou het in nieuwe projecten anders en/of beter kunnen?

13:15 - 14:00Initiatieffase: Belangrijke beslissingen die je moet maken om een vernieuwing van modaliteit en gebouw te starten – 0815 By Karel Loerts & René Emmen

De aanleiding voor een vernieuwingstraject is vaak de naderende levensduur van een modaliteit. Echter vraagt een toekomstbestendige afdeling om een gedegen huisvestingsplan voor de lange termijn, waarin thema’s als o.a. capaciteit, zorg- en productieontwikkeling en nieuwe speerpunten in kaart worden gebracht. Dit vormt het startpunt om te komen tot de juiste besluiten rondom vlekkenplannen en het opstellen van een Programma van Eisen.

14:00 - 14:45Toekomstgericht ontwerpen: Keuzes en overwegingen voor goed ontwerp(proces) – 0816 By Marloes Roorda & Jean Maurice Kuijpers

Gedurende het ontwerpproces zul je ongetwijfeld steeds nieuwe input krijgen vanuit de bouw, apparatuur of de zorglogistiek. Een goed ontwerpproces speelt hierop in waardoor je keuzevrijheid behoud rondom de aanschaf van apparatuur. Verschillende innovatieve tools komen aan bod om de wensen van de gebruiker om te zetten in een ontwerp, denk aan mock-ups en simulaties.

15:00 - 15:45Voorbereiding & Contractering: Belangrijke aspecten bij het voorbereiden van je bouw- en vervangingstrajecten – 0817 By Tonnie van den Dobbelsteen

Deze track gaat in op de voorbereiding op en contractering van de (nieuwe) medische techniek. Eerst wordt ingegaan op technologische ontwikkelingen binnen de medische techniek en de geldende wet-en regelgeving. Er wordt ingegaan op vervangingsmomenten. Daarna worden verschillende contractvormen besproken en de aanbestedingen daarvan. Tot slot, wordt de vertaling gemaakt naar wat dit betekent voor het (ver)bouwtraject, waarbij de planning van (eventuele) bouwkundige aanpassingen en de installatie van de medische techniek besproken wordt.

15:45 - 16:30Uitvoeringsfase: Dan ga je bouwen, en wat daarna? – 0818 By Marloes Roorda & Jean Maurice Kuijpers

Zodra de bouw start, moeten er goede afspraken gemaakt worden zodat de dagelijkse zorg continu door kan gaan. Tegelijk moet de planning, kwaliteit en de financiën van de bouw bewaakt worden. Hoe ga je om met nieuwe wensen, of zaken die wellicht niet op tafel zijn gekomen in het ontwerpproces? Na oplevering start voor de afdeling de belangrijkste fase: de gebruiksfase, waarin de medewerkers de verandering van gebouw en werkprocessen echt gaan voelen.

11:45 - 12:30Echo van de perifere zenuwen van de bovenste extremiteiten – 0819 By Stephan MuurlingEchografist / Docent, Medisch Centrum Leeuwarden

Echografie van het bewegingsapparaat heeft de afgelopen 20 jaar een vlucht genomen, zowel in frequentie als in beeldkwaliteit. Vandaag de dag kunnen de weke delen rondom gewrichten fraai in hoge resolutie in beeld worden gebracht. Hierbij de zenuwen ook! 

Op de echografie afdeling van het cMBT van MCL hebben we ons tot doel gesteld om de perifere zenuwen van de extremiteiten goed en in detail in beeld te kunnen brengen. Dus niet alleen op gewrichtsniveau maar het gehele verloop door armen en benen. Met behulp van de juiste anatomische kennis en het aanleren van en gebruik maken van landmarks zijn we in staat de zenuwen gemakkelijk te herkennen.  

Uiteindelijk hebben we gemerkt, door deze opzet, dat we de extremiteiten veel meer als één geheel benaderen, niet meer apart als gewricht. Door de zenuwen zien we nu veel beter het onderlinge verband. 

In de presentatie worden de 4 perifere zenuwen van de bovenste extremiteiten behandeld. 

12:30 - 13:15Kwantitatief onderzoek van de lever; een must voor de MDL arts – 0821 By Dr. Rob de KnegtGastroenterologist & Hepatologist, Erasmus MC University Medical Center

Elastografie van de lever is een pijnloze niet-invasieve manier om de elasticiteit van leverweefsel te meten bij patiënten met een leveraandoening. Hierdoor kan een uitspraak gedaan worden over de aanwezigheid van fibrose (littekenweefsel) in de lever. Sinds enige jaren wordt deze techniek in toenemende mate ingezet voor stadiëring van leverziekten, bijvoorbeeld bij een hepatitis virusinfectie.

13:15 - 14:00Tendinopathie en De Waarde van de Echodiagnose – 0823 By dr. Maarten Moenprestatiemanager medisch bij NOC*NSF

Op dit moment gebruiken we geen uniforme criteria voor echografische stagering om peespathologie te onderzoeken. Het zou nuttig kunnen zijn om hiermee te beginnen, omdat er zo’n complexe relatie bestaat tussen peesstructuur, disfunctie en pijn. Dit zou een meer gerichte behandeling mogelijk maken en zou kunnen helpen bij het integreren van klinische bevindingen met beeldvormende bevindingen. Klinische tests zijn sensitief voor het detecteren van tendinopathie, maar ze zijn niet specifiek voor het identificeren van het pathologische stadium van een pees. Omgekeerd is echografie zowel nauwkeurig als sensitief voor het detecteren van pathologische structurele veranderingen in pezen, maar correleert deze niet altijd met pijn en disfunctie.

14:00 - 14:45Echo contrast bij M. Crohn – 0825 By Marijke WielemanPA'er

Echografie is een alternatieve beeldvormingstechniek voor de diagnose en follo-up van patiënten met M. Crohn. Het is net zo nauwkeurig als CT en MRI in het detecteren van intramurale en extramurale uitbreiding van de ziekte.

Het kan de lokalisatie en lengte van het aangetaste deel van de darm identificeren en met behulp van dopplertechnieken kan de darmvascularisatie in beeld gebracht en gekwantificeerd worden.

Contrast-enhanced echografie is een techniek waarbij iv-toediening van een echografiecontrastmiddel een nauwkeurige weergave van de darmwandmicrovascularisatie biedt. Het maakt een objectieve meting mogelijk en daarmee de diagnose op al dan niet actieve M. Crohn.

15:15 - 15:45AP echografie en zelfstandig injecteren – 0826 By NVMBR Netwerk echografie

Onderzoek van de NVMBR vorig jaar toonde aan dat in bijna de helft van de gevallen de MBB’er echografie als Advanced Practitioner functioneert. Zij voeren het onderzoek geheel zelfstandig uit en schrijven een voorlopig verslag. Bij twijfel overleggen ze met de radioloog maar over het algemeen genomen autoriseert de radioloog het verslag op basis van de aangeleverde data van de MBB’er. Ook hier vindt dus taakdelegatie plaats. Op meerdere afdelingen wordt gesproken over het echogeleid injecteren door MBB’ers of gebeurt dit al.

Tijdens deze interactieve sessie gaan de deelnemers onder begeleiding van de leden van het netwerk echografie met elkaar in gesprek over taakdelegatie bij de echografie en hoe zij het op de afdeling geregeld hebben.

15:45 - 16:30Echografie bij idiopathische scoliose – 0827 By dr. Steven de ReuverArts-onderzoeker, UMCU

Scoliose is een frequente (prevalentie 2-4%) en complexe driedimensionale afwijking van de wervelkolom en romp, met potentieel ernstige neurologische en/of cardiopulmonaire consequenties.1 Voor diagnose en vervolg krijgen jonge scoliose patiënten veel röntgenfoto’s, hierdoor hebben zij een 9 à 10 maal verhoogde blootstelling aan ioniserende straling en een vijfvoudig verhoogd relatief kankerrisico.2,3 Sinds enkele jaren wordt onderzocht of echografische beeldvorming een stralingsvrij alternatief is voor patiënten met scoliose in de kliniek. Door een standaard lineaire echoprobe te koppelen aan een sensor die de relatieve oriëntatie en positie in de ruimte registreert, kan een driedimensionaal beeld van de posterieure structuren van de wervelkolom worden gemaakt.4 Momenteel doen wij onderzoek naar hoe metingen van de scoliose op deze echografische beelden zich verhouden tot metingen op röntgenfoto’s, de huidige gouden standaard in scoliose follow-up.5,6 Het uiteindelijke doel is het aantal benodigde röntgenfoto’s, en de daarmee gepaarde ioniserende straling en een verhoogd kankerrisico, te laten afnemen voor kinderen met scoliose.

11:45 - 12:30Convenant MT medische beeldvorming – 0803 By Reinalda SchaaphokToezichthoudend stralingsdeskundige, Treant

Hoe kan het convenant MT goed en efficiënt vormgegeven worden?

Veilige toepassing van medische technologie betekent een veilig product, in handen van een getrainde gebruiker in een omgeving die veilig gebruik kan garanderen. Het convenant MT richt zich op de gehele levenscyclus van medische technologie binnen de instelling; van invoering en gebruik tot en met buitengebruikstelling in het zorgproces.   Binnen Treant radiologie en nucleaire geneeskunde is het convenant MT inmiddels geïmplementeerd aan de hand van een continue PDCA- cyclus (Plan Do Check Act) CMT. Bij de inrichting is gebruik gemaakt van de door de NVMBR opgestelde bekwaamheidseisen. In de presentatie wordt a.d.h.v. de modaliteit CT als voorbeeld, toelichting gegeven over de praktische invulling van het CMT binnen de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde van Treant. 

12:30 - 13:15AI in het ziekenhuis; hoe zit dat juridisch? – 0804 By Erik VollebregtJurist - Axon Lawyers

De presentatie behandelt de regels voor beeldvorming onder de nieuwe medische hulpmiddelen.

Verordening (EU) 745/2017 en gevolgen voor fabrikanten en gebruikers.

De presentatie gaat ook in op de ontwerp AI verordening die momenteel op Europees niveau voorligt.

14:00 - 14:45Brug tussen kliniek en wetenschap – 0806 By Hugo KuijfUniversitair docent - UMC Utrecht - Image Sciences Institute

Bij het analyseren van medische beelden in een wetenschappelijke setting is de inzet van kunstmatige intelligentie technologie (AI / artificial intelligence) de gewoonste zaak van de dag. In de kliniek is dit nog niet zo vanzelfsprekend en in deze presentatie kijken we naar mogelijkheden voor de brug tussen wetenschap en kliniek. Aan de hand van een voorbeeld ‘neuroimaging biomarker’ zal worden besproken hoe technische validatie kan worden gedaan met, bijvoorbeeld, internationale wetenschappelijke wedstrijden. We zullen zien hoe technologie ontwikkeld in het ene wetenschappelijke instituut kan worden ingezet en uitgerold naar meerdere wetenschappelijke instituten. Ten slotte bespreken we de implementatie van een ‘vendor neutral AI deployment infrastructure’ kan worden ingezet om wetenschappelijke ontwikkelingen dichter naar de kliniek te brengen; ten einde het gat tussen deze twee werelden te overbruggen.

15:45 - 16:30Kwaliteitsmanagement binnen de Radiologie – 0808 By Gonda NienhuisKwaliteitsfunctionaris RD&NG, Rijnstate
12:30 - 13:15Workshop perifere zenuwen – 0820 By Stephan MuurlingEchografist / Docent, Medisch Centrum Leeuwarden

Direct aansluitend op de presentatie van Stephan Muurling kan een klein gezelschap deelnemers een workshop van hem volgen waarbij op een echotoestel een demo wordt gegeven. Inschrijven voor deze workshop gebeurt op de dag en vol = vol! Dus wees er snel bij en schrijf je voor aanvang van het programma direct in.

13:15 - 14:00Workshop Echo lever – 0822 By dr. Rob de KnegtGastroenterologist & Hepatologist, Erasmus MC University Medical Center

Direct aansluitend op de presentatie van dr. De Knegt kan een klein gezelschap deelnemers een workshop van hem volgen waarbij op een echotoestel een demo wordt gegeven. Inschrijven voor deze workshop gebeurt op de dag en vol = vol! Dus wees er snel bij en schrijf je voor aanvang van het programma direct in.

14:00 - 14:45Workshop tendinopathie – 0824 By Robert WoninkTrainer foot and ankle ultrasound at SonoSkills

Direct aansluitend op de presentatie van Dr. Moen kan een klein gezelschap deelnemers een workshop van podoloog Robert Wonink volgen waarbij op een echotoestel een demo wordt gegeven. Inschrijven voor deze workshop gebeurt op de dag en vol = vol! Dus wees er snel bij en schrijf je voor aanvang van het programma direct in.

11:45 - 12:30Enteroclyse en Enterografie – 0809 By Dr. Wiesje Prins

MRI enteroclyse/Enterografie van anatomie tot acquisitie en beoordeling. Een overzicht van de anatomie, de meest voorkomende pathologie, het MRI acquisitie protocol en meest voorkomende artefacten bij MRI van de dunne darm.

12:30 - 14:00Back to basics; de Prostaat – 0810 By Camiel KrielenMBB'er

MRI prostaat van anatomie tot acquisitie en beoordeling. Een overzicht van de prostaat anatomie, de meest voorkomende pathologie, het MRI acquisitie protocol, meest voorkomende artefacten, biopsie middels MRI en een kort overzicht van het zorgpad prostaatdiagnostiek.

14:00 - 14:45Back to basics; de tumor van het brein – 0811 By Dr. Linda Jacobi-PostmaNeuroradioloog RD&NG, MUMC+

Voor het stellen van de diagnose hersentumor, het opstellen van het behandelplan en de follow-up is beeldvorming essentieel. De mate van beeldvorming wisselt van basale beeldvorming, zeker bij het stellen van de diagnose, tot geavanceerde MRI technieken voor pre-operatieve planning en follow-up. //

Therapierespons is met de verbeterende therapiemogelijkheden en overleving uitdagender geworden, in een deel van de gevallen zullen de basissequenties worden aangevuld met MRI perfusie om onderscheid te maken tussen tumorrespons en tumorprogressie, hier ontmoeten the basics the future.

15:15 - 15:45Versnellingstechnieken – 0812 By Marion HeerenApplicatie specialist MRI, Ondernemer

De scantijd reductie technieken SENSE en Grappa zijn niet meer weg te denken in de huidige MRI scan protocollen. Ook 3D varianten zoals Caipirinha en ARC worden volop ingezet bij bijvoorbeeld de VIBE of LAVA sequentie. Deze scantijd reductietechnieken worden in de fase richting toegepast en aangezien er in de 3D scan een tweede fasecodering richting bestaat kan dit ook bij de 3D scan in deze tweede (Z-richting) richting aangezet worden. Een combinatie van beide richtingen is vaak ook mogelijk en hierbij wordt dan vaak caipirinha of ARC toegepast vanwege het SNR winst en betere beeldkwaliteit.
De nieuwste ontwikkelingen in scantijd reductie zijn Compressed Sense en Simultaneous Multi Slice (SMS).
Compressed Sense is een techniek gebaseerd op het random undersampelen van data waarbij een iteratieve reconstructie wordt toegepast. Hierdoor is het verlies in SNR minder terwijl er wel snellere scantijden behaalt worden.
SMS is een andere scantijd reductie techniek , hierbij worden er meerdere slices geexciteerd met 1 excitatiepuls. De SENSE techniek wordt ook nu gebruikt maar dan in de slice richting om de slices van elkaar te kunnen onderscheiden.

15:45 - 16:30MRI Veiligheid – 0813 By Manja de Jong - van der MaasMRI laborant RD, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

In juli 2016 is een nieuwe wet ingevoerd, dit is een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit
wat een uitwerking is van de Europese richtlijn 2013/35/EU. Deze wet ter bescherming van de
werknemers voor Elektromagnetische Velden (EMV) legt aan de werkgever op om in geval van EMV
blootstellingen boven het actie niveau een risicobeoordeling uit te voeren en technische en
organisatorische maatregelen toe te passen om de werknemers te beschermen.
Daarnaast heeft de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysici een generieke verdiepende
RI&E MRI in 2019 gepubliceerd. Voor de NVMBR aanleiding om beide documenten te vertalen naar
praktische informatie voor de MBB’er. Er is met een werkgroep een leidraad “veilig werken met MRI
voor MBB’ers” opgesteld. De leidraad is via de website van de NVMBR te downloaden.
In de leidraad wordt onder andere benoemd dat iedere afdeling verplicht is een veiligheidsbeleid
omtrent werken met MRI te hebben. Tijdens deze workshop wordt er dieper ingegaan op de
verschillende onderwerpen uit het MRI veiligheidsbeleid.
Het doel van de workshop is kennis en ervaring te delen over verschillende onderwerpen uit
het MRI veiligheidsbeleid. Om zo met elkaar in verbinding te staan en van elkaar te leren.

11:15 - 11:45Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

12:00 - 14:00Bedrijvenmarkt + Mogelijkheid lunch By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een hapje en drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

14:45 - 15:15Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

 • Calgary
 • Atlanta 1
 • Pauze
15:45 - 16:30Doorkijk naar de toekomst: impact van ICT op planning van de zorg – 0725 By Karel LoertsAlgemeen directeur, KALCIO Healthcare

In de afgelopen decennia heeft er een doorontwikkeling van informatiesystemen rondom het zorgproces plaatsgevonden. Dit biedt nieuwe kansen voor het plannen van de zorg en de integratie van de keten van zorg. Ook voor de diagnostiek en behandeling liggen er voordelen (en nadelen) als het gaat om de patiëntplanning en planning van je resources.

Karel Loerts vertelt over zijn visie op de ontwikkeling van IT en de mogelijkheden die hierdoor ontstaan als het gaat om de planning van zorg.

11:45 - 12:30Artificial Intelligence in de beeldvorming – 0703 By Peter van Ooijen MSc, PhD, CPHIMSUniversity Medical Center Groningen

We hebben allemaal in ons dagelijkse leven wel ervaring met kunstmatige intelligentie, ook al hebben we dat soms niet eens in de gaten. Ook in de gezondheidszorg zien we een groeiendetoepassing van kunstmatige intelligentie en hierbij is de medische beeldvorming een van demeest prominente gebiede. Heel vaak wordt de toepassing van kunstmatige intelligentie belichtvanuit de radiologische diagnose door de radioloog waar het gebruikt kan worden voor het segmenteren, detecteren en voorspellen van pathologie. Echter, ook op andere plekken waar medische beeldvorming wordt gebruikt zoals de Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Pathologie heeft de Kunstmatige Intelligentie een rol. Daarnaast is het ook niet alleen vantoepassing op het werkveld van de radioloog, maar veel breder. Zo heeft het ook een toepassingin het werkveld van de MBBer en zal het het werk in de toekomst zeker anders maken. In deze sessie willen we verkennen waar de mogelijkheden zijn binnen het werk van de MBBer enhoe dit invloed zou kunnen hebben op de toekomst van het werkveld.

12:30 - 13:15Radioembolisatie – 0711 By Prof. dr. Marnix G.E.H. Lam

Bij Radio-embolisatie van de lever, gebruikmakend van yttrium-90 en holmium-166 microsferen, worden radioactieve microsferen van 30 micrometer intra-arterieel toegediend. Door het relatief hypervasculaire karakter van levertumoren lopen deze microsferen preferentieel vast in en om de tumoren en geven lokaal hun straling af, waardoor het gezonde omringende leverweefsel relatief gespaard wordt. Er zal ingegaan worden op:

 • Indicaties en contra-indicaties
 • Gebruikte beeldvormende technieken
 • Gebruikte producten
 • Effect en bijwerkingen
13:15 - 14:00Contrastmiddelen in het oppervlaktewater; resultaten van de landelijke proef ‘plaszakken’ – 0706 By Maarten Dirks

In Nederland worden bij CT-scans en andere onderzoeken veel röntgencontrastmiddelen gebruikt. Deze verdwijnen via de urine uit het lichaam van de patiënt. In rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen jodiumhoudende contrastmiddelen niet gezuiverd worden. De contrastmiddelen komen dus in het oppervlaktewater terecht. Omdat het stabiele stoffen betreft, worden de röntgencontrastmiddelen niet afgebroken. Ze hopen zich dus op in het oppervlaktewater.

Eind 2020/begin 2021 is in zes ziekenhuizen in Nederland een brede proef uitgevoerd, waarbij aan poliklinische patiënten werd gevraagd na hun CT-scan een aantal malen in een plaszak te plassen. De plaszak kan worden weggegooid bij het restafval en zo wordt voorkomen dat de röntgencontrastmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. Met de brede proef wilde men informatie verkrijgen over de bereidheid van patiënten om de plaszak te gebruiken en de impact die het uitreiken van plaszakken op de werkprocessen van MBB-ers had.

De uitkomsten van de brede proef worden besproken. Daarnaast wordt informatie gegeven over het vervolgtraject; in een aantal ziekenhuizen wordt de plaszak nu standaard gebruikt. Verder wordt aangegeven welke ondersteuning beschikbaar is voor afdelingen die de plaszakken ook willen gaan gebruiken.

14:00 - 14:45De ontwikkeling van een MBB’er: Van Inservice tot doctoraat – 0707 By dr. Ronald BooijCoordinator research & innovatie unit CT + Wetenschappelijk onderzoeker, Erasmus MC

Technologische ontwikkelingen binnen de beeldreconstructie en acquisitie, zoals patiëntpositionering met behulp van een 3D-camera, helpen de gebruiker om een CT-onderzoek te optimaliseren voor een individuele patient. Over het algemeen leveren de ontwikkelingen nauwkeurigheid, efficiëntie en de mogelijkheid om de blootstelling aan straling te verminderen.

De menselijk kant blijft echter noodzakelijk voor het verder optimaliseren van processen in de klinische praktijk en bij toekomstige ontwikkelingen. Hierbij is kennis en kunde van een MBB’er noodzakelijk om de eerste stappen die gezet zijn in het proces dat leidt tot een “perfecte symbiose tussen mens en machine” verder te vervolgen. Middels de inhoud van het proefschrift wordt de deelnemer aan de hand mee genomen langs de route die verlopen is om van een inservice opgeleide radiodiagnostisch laborant naar een doctoraal te komen. Aansluitend wordt aangeven waarom het belangrijk is voor onze beroepsgroep en een afdeling Radiologie en/of Nucleaire Geneeskunde om te investeren in ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden voor MBB’ers, maar vooral ook het belang voor het bieden van carrière perspectief.

15:15 - 15:45De juridische positie van de MBB’er en zijn werkgever – 0708 By Maud KleuverDr. Maud Kleuver

De MBB’er wordt steeds autonomer en draagt steeds meer verantwoordelijkheid. De afstand ten opzichte van de radioloog/radiotherapeut is gegroeid; ook neemt hij steeds meer taken over. Oorzaken zijn de gegroeide efficiëntie en werkdruk, de sterke toename van medisch-technische mogelijkheden, de verplaatsing van ziekenhuiszorg naar diagnostische centra en huisartsencentra, meer medische beeldvorming buiten de afdeling, het streven naar een beter loopbaanperspectief voor MBB’ers en uitoefening van het beroep van MBB’er als ondernemer.

Reden voor Maud Kleuver, MBB’er en jurist, om dit tot op de bodem uit te zoeken. Dit leidde tot de onderzoeksvraag; “Biedt de regeling van de beroepen MBB’er, radioloog en radiotherapeut voldoende realistische aanknopingspunten voor aansprakelijkheid voor gezondheidsschade en zo niet, leidt onderwerping van de MBB’er aan het stelsel van BIG-registratie en het tuchtrecht van de Wet BIG tot verbetering? Maud is gepromoveerd op dit onderwerp en deelt haar conclusie.

15:45 - 16:30Waar voldoet een goede functieomschrijving aan en waarom is dit zo belangrijk? – 0709 By Thom Bijenhof

Medio oktober 2021 heeft FWG 3.0 de herziene ijkfuncties Beeldvormend/radiotherapeutisch laborant gepubliceerd. Wat betekent dit voor de MBB’er en wat kan hij zelf als werknemer doen? Thom zal vertellen over het doel van een functieomschrijving, wat er in moet staan en waarom het zo belangrijk is dat het goed beschreven staat. Tenslotte is de functieomschrijving samen met het salaris de kern van de arbeidsovereenkomst

11:15 - 11:45Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

12:00 - 14:00Bedrijvenmarkt + Mogelijkheid lunch By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een hapje en drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

14:45 - 15:15Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

 • Barcelona
 • Atlanta 1
 • Pauze
11:45 - 12:30Beeldbewerking / AI in de NG – 0710 By Dr. Willem Grootjans

Team Lead Image Service Group LUMC heeft een automatisch, gestructureerde en geprotocolleerde manier van uitwerken en vastleggen van informatie uit/na onderzoeken (dat kan het hart, lever of wat dan ook zijn CT, MR of nuc med). Naast de imaging data wordt er data uit andere bronnen gehaald zodat er een compleet overzicht voor de arts ontstaat en de arts inzicht heeft om rapportage zo goed mogelijk te doen. Dit levert natuurlijk klinisch kwalitatieve voordelen op maar ook workflow/ efficiëntie. Het team doet beeldbewerkingen voor radiologen en maken van alle bewerkingen ook een rapportage (zoveel mogelijk gestructureerd). Beeldbewerkingen worden uitgevoerd op allerlei vlakken (volumetrie, perfusiemetingen etc.), ook nemen zij taken van radiologen over (zoals RECIST metingen voor oncologische follow-up). Ze voorzien dat dergelijke taken een belangrijke verrijking zullen gaan worden voor de toekomstige MBB’ers.

13:15 - 14:00Medische isotopen zonder uranium zijn doorbraak in nucleaire geneeskunde – 0711 By Patrick de JagerASML sr. director Research

Het Belgische IRE, ASML en het technologisch bedrijf Demcon hebben een succesvolle proef achter de rug, waarbij medische isotopen worden gecreëerd op basis van de versnellertechnologie. Dit project voorziet in de ontwikkeling van een duurzaam en betrouwbaar alternatief op basis van versnellertechnologie, waarbij niet gebruik wordt gemaakt van uranium.

De levering van medische isotopen is in toenemende mate problematisch. Wereldwijd zijn er maar zes reactoren die de productie voor hun rekening nemen.

Het ontwikkelen van een alternatief voor hoogverrijkt uranium zou ook uit het oogpunt van milieu en veiligheid wel prettig zijn.

14:00 - 14:45Automatische detectie bij Parkinson op basis van SPECT-CT – 0712 By Phd. Maaike Dotinga

Wat draagt de ontwikkeling van Artificial Intelligence bij aan de bijdrage van het optimaliseren van onderzoeken en beoordeling van Medische Beeldvormende onderzoeken?

Maaike Dotinga heeft in de ISALA onderzoek gedaan naar automatische detectie bij de ziekte Parkinson en zal haar bevindingen delen.

15:15 - 15:45De mini-cyclotron, wat betekent dit voor de patiënt en de MBB’er? – 0713 By dr. Klaas Pieter Koopmans

Het Martini Ziekenhuis Groningen heeft een mini-cyclotron aangeschaft. Met deze deeltjesversneller kan het ziekenhuis zelf radioactieve stoffen maken voor hartfoto’s. Het ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Europa dat op deze kleine schaal zelf radioactieve stoffen maakt. De komst van de nieuwe mini cyclotron maakt vervoer naar het Martini Ziekenhuis via de weg overbodig. Omdat het stofje in het ziekenhuis geproduceerd wordt en dus snel toegediend kan worden bij de patiënt, is een hele kleine hoeveelheid voldoende.

15:45 - 16:30Beeldherkenning Cardiodiagnostiek (Interactieve sessie) – 0714 By dr. Jouke Boer

Een interactieve fotobespreking waarin de anatomie en pathologie wordt behandeld van met name de cardiodiagnostiek en de vraag hoe je als MBB’er bijdraagt aan een optimaal onderzoek.

12:30 - 13:15Radioembolisatie – 0711 By Prof. dr. Marnix G.E.H. Lam

Bij Radio-embolisatie van de lever, gebruikmakend van yttrium-90 en holmium-166 microsferen, worden radioactieve microsferen van 30 micrometer intra-arterieel toegediend. Door het relatief hypervasculaire karakter van levertumoren lopen deze microsferen preferentieel vast in en om de tumoren en geven lokaal hun straling af, waardoor het gezonde omringende leverweefsel relatief gespaard wordt. Er zal ingegaan worden op:

 • Indicaties en contra-indicaties
 • Gebruikte beeldvormende technieken
 • Gebruikte producten
 • Effect en bijwerkingen
11:15 - 11:45Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

12:00 - 14:00Bedrijvenmarkt + Mogelijkheid lunch By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een hapje en drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

14:45 - 15:15Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

 • Atlanta 1 + 2
 • Athene 4
 • Atlanta 1
 • Pauze
10:30 - 11:15Key Note MRI veiligheid (RT & RD) – 0702 By MBB'ers Vivian van Pelt/ Christal v/d Steeg / Manja Maas
11:45 - 12:15De meerwaarde van contrast bij hartbestralingen – 0715 By Carina van GijlswijkAP IGRT Radiotherapie LUMC en Reinier de Graaf

Title:

IV contrast-enhanced CBCT based position verification for stereotactic radioablation of ventricular tachycardia

Authors:  C. van Gijlswijk, BSc; E. Astreinidou, PhD; M. de Ridder, MD, PhD; prof. K. Zeppenfeld, MD, PhD; M. Hol, BEng; prof. C. Rasch, MD, PhD

Purpose:

To investigate the feasibility and the potential improvement of CBCT based position verification by using intravenous (IV) contrast, in patients treated with the novel technique of stereotactic radioablation for ventricular tachycardia (VT).

Methods and Materials:

Three patients with VT, for which catheter ablation was not effective due to a deep anterior-basal VT substrate underwent treatment with a single stereotactic radiotherapy fraction of 25Gy. The PTV delineation, including left ventricle (LV) summit region, was based on converting electrophysiological maps of the heart to the treatment planning respiratory motion 4DCT. Two full coplanar VMAT arcs were used.  Total treatment time was 45 min. Position verification was performed with 4DCBCT. Four CBCTs were performed:  Set-up (A) correction, set-up verification (B), in-between the two arcs correction (C) and post treatment (D). Dual match method was used. At first bone match and then grey value match of a mask around the PTV +2 cm. In two patients IV-contrast was used during the acquisition of CBCT A and C. Prior to treatment a test CBCT session was performed to determine the feasibility of the IV contrast delivery. During the test session a CBCT with (F) and without (E) IV contrast was acquired. The automatic matches for all CBCTs and for all patients were evaluated offline. Comparison of 2 different mask expansions and for the following CBCTs A,C,D,E and F was performed. Setup translations and rotations were extracted for all matches. The visibility of the cardiac outer contour, septum, atrium, ventricle and vasculature as surrogate to the PTV position was qualitatively evaluated. 

Results:

A total of 12 CBCTs were acquired during the treatment. Couch corrections were carried out after A, and C and in 2 patients also after B. The vector length derived by D for the 3 patients was 0.6mm, 0.9mm and 1.7mm. The use of IV contrast was well tolerated. In figure 1  is shown that the visibility of the LV summit region is better in the CBCT with contrast compared to the one without, providing an extra certainty to the RTTs for the match. 

The results of the offline comparison between the 2 masks in scans with and without IV contrast are given in figure 2.

The outcome of the auto-match was most consistent when using the contrast-enhanced CBCT scan and as expected with the mask match with 2 cm expansion, which was also used during the treatment.

Conclusions:

Intravenous- contrast enhanced CBCT position verification is feasible and improves the visibility and registration of the PTV-surroundings.

12:15 - 12:45Recente ontwikkelingen m.b.t TSI, TLI en TBI – 0716 By Joanne YmkerSenior radiotherapeutisch laborant LUMC en Reinier de Graaf

In het LUMC bieden we 3 vormen van totale “lichaams” bestralingen aan. In deze presentatie vertel ik over de laatste ontwikkelingen en ervaringen van De Total Body Irridiation (TBI), Total Skin Irridiation (TSI) en Total Lymph node Irradiation (TLI).  In 2019 hebben wij een panel in gebruik genomen m.b.t. TBI beeldvorming , zijn we gestart met TLI en voor de volledigheid behandel ik de TSI, we zijn het enige instituut die de TSI als behandeling aanbied. Zaken die aan bod komen zijn indicaties, dosisschema’s, werkwijze, recente en toekomstige ontwikkelingen.

12:45 - 13:15Surface guided therapie – 0733 By Lennart Mesch

Na de installatie van het IDENTIFY-systeem in december 2019 wordt Surface Guided Radiation Therapy (SGRT) op dit moment op alle locaties van Instituut Verbeeten toegepast. In de presentatie komen de klinische implementatie, de (interne) scholing, de verschillende toepassingen en de uitdagingen die we zien aan bod.

13:30 - 14:45Adaptieve Radiotherapie bij een patiënt met een rectum carcinoom – 0717 By Meerdere sprekers

Vanuit diverse perspectieven wordt de workflow besproken

– Image Guided Adaptive Radiation Therapy op basis van CBCT, Monica Buijs Msc., MBB’er RT AVL-NKI

– Online adaptieve RT op de MRI Linac,  Roel Bouwmans MBB’er RT UMCU

– Online adaptieve radiotherapie op de Ethos Therapy, Dennis Daal MBB’er RT MST

15:00 - 15:30Delen resultaten van de validatie studie Panoptes – 0718 By Jelle Scheurleerdocent INHolland, Research fellow Medical Technology Research Group
15:30 - 16:30De taakverschuiving van de MBB’er op de afdeling Radiotherapie – 0719 By Emma vd Borne & Liselotte ten Asbroeknetwerkcoördinator RT & MBB'er RT MST

De deelnemers gaan uiteen in kleine groepjes om met elkaar in gesprek te gaan over de taakverschuiving. De sessie wordt plenair afgesloten.

12:30 - 13:15Radioembolisatie – 0711 By Prof. dr. Marnix G.E.H. Lam

Bij Radio-embolisatie van de lever, gebruikmakend van yttrium-90 en holmium-166 microsferen, worden radioactieve microsferen van 30 micrometer intra-arterieel toegediend. Door het relatief hypervasculaire karakter van levertumoren lopen deze microsferen preferentieel vast in en om de tumoren en geven lokaal hun straling af, waardoor het gezonde omringende leverweefsel relatief gespaard wordt. Er zal ingegaan worden op:

 • Indicaties en contra-indicaties
 • Gebruikte beeldvormende technieken
 • Gebruikte producten
 • Effect en bijwerkingen
11:15 - 11:45Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

12:00 - 14:00Bedrijvenmarkt + Mogelijkheid lunch By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een hapje en drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

14:45 - 15:15Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

 • Barcelona
 • Calgary
 • Atlanta 2
 • Pauze
11:45 - 12:30Beeldbewerking / AI in de NG – 0710 By Dr. Willem Grootjans

Team Lead Image Service Group LUMC heeft een automatisch, gestructureerde en geprotocolleerde manier van uitwerken en vastleggen van informatie uit/na onderzoeken (dat kan het hart, lever of wat dan ook zijn CT, MR of nuc med). Naast de imaging data wordt er data uit andere bronnen gehaald zodat er een compleet overzicht voor de arts ontstaat en de arts inzicht heeft om rapportage zo goed mogelijk te doen. Dit levert natuurlijk klinisch kwalitatieve voordelen op maar ook workflow/ efficiëntie. Het team doet beeldbewerkingen voor radiologen en maken van alle bewerkingen ook een rapportage (zoveel mogelijk gestructureerd). Beeldbewerkingen worden uitgevoerd op allerlei vlakken (volumetrie, perfusiemetingen etc.), ook nemen zij taken van radiologen over (zoals RECIST metingen voor oncologische follow-up). Ze voorzien dat dergelijke taken een belangrijke verrijking zullen gaan worden voor de toekomstige MBB’ers.

11:45 - 12:30De waarde van E-training – The Future of Active Learning 0720 By Kees KamsteegAccount Executive Benelux, LeQuest

LeQuest nodigt u uit de toekomst van Active Learning te ervaren. We heten u van harte welkom in room CALGARY voor het bijwonen van een virtuele hands-on demo over Active Learning – als sleutel voor verhoogde motivatie, stimulatie en inzicht, voor het verder vergroten van uw kennis en vaardigheden in het veilig werken met medische apparatuur.

12:30 - 13:15ICT in de Zorg: Wat de MBB’er móet weten – 0721 By Rein VarkevisserManager Learning & Development SECTRA

ICT in de zorg lijkt voor veel MBB’ers een on(be)grijpbare ver-van-mijn-bed-show: “Prima dat het er is, zolang alles maar blijft werken en ik er geen last van heb”. Slechts weinigen zijn zich er van bewust dat iedere MBB’er voortdurend is omringd door (on)zichtbare ICT en gegevensstromen. Zo gaan er bijvoorbeeld dagelijks duizenden ‘informatieberichtjes’ over en weer, juist doordát de MBB’er doet wat hij/zij doet.  

ICT In de Zorg: Wat de MBB’er móet weten geeft een inkijkje in de Zorg-ICT van hun eigen afdeling. Het helpt de MBB’er bovendien eventuele verstoringen te kunnen herkennen en te kunnen bijdragen aan een snelle oplossing daarvan.  

Of in het Cruijffiaans: “Je gaat het pas zien (en waarderen!) als je het door hebt” 

14:00 - 14:45Belangrijkste factoren voor een succesvol IT project – 0723 By Gilbert BodIT manager Strategische Allianties - UMC Utrecht

Veel IT projecten in de zorg zijn een grote uitdaging. Hoe vaak sluiten de verwachtingen vanuit de business niet aan op de geboden IT oplossingen? Hoe bereikt u wel uw doelen, waarbij ICT een grote succesfactor is?

Gilbert Bod, IT manager Strategische Allianties bij het UMC Utrecht, neemt u aan de hand van een concrete casus mee in hoe een klein project uitgroeide naar een schaalbaar regionaal IT platform, tussen 6 ziekenhuizen.

15:45 - 16:30Doorkijk naar de toekomst: impact van ICT op planning van de zorg – 0725 By Karel LoertsAlgemeen directeur, KALCIO Healthcare

In de afgelopen decennia heeft er een doorontwikkeling van informatiesystemen rondom het zorgproces plaatsgevonden. Dit biedt nieuwe kansen voor het plannen van de zorg en de integratie van de keten van zorg. Ook voor de diagnostiek en behandeling liggen er voordelen (en nadelen) als het gaat om de patiëntplanning en planning van je resources.

Karel Loerts vertelt over zijn visie op de ontwikkeling van IT en de mogelijkheden die hierdoor ontstaan als het gaat om de planning van zorg.

15:15 - 15:45AI voor detectie van fracturen – 0724 By Prof. dr. Erik Ranschaert - Radiologist at St. Nikolaus Hospital, Eupen

Een specifieke toepassing van AI voor het detecteren van fracturen binnen de algemene radiologie.

Prof. dr. Erik Ranschaert, Radioloog in het St. Nikolaus Hospital, Eupen en Visiting Professor bij Ghent University, presenteert de ervaringen met behulp van Gleamer boneview in het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis te Tilburg.

14:00 - 14:45Artificial Intelligence: in de praktijk en de toekomst – 0730 By Stefan WijnenPhilips

Artificial Intelligence gaat de werkwijze op radiologie-afdelingen de komende jaren veranderen. Door de vele verschillende oplossingen en aanbieders kan het echter lastig zijn om het overzicht te

houden. Philips biedt één centrale oplossing die alle AI-applicaties in uw PACS centraliseert, beheert en direct automatisch toepast. Maar Philips biedt ook AI-applicaties op andere gebieden dan het

PACS.

In deze workshop staan wij stil bij de verschillende plekken binnen de radiologie waar Artificial Intelligence ingezet kan worden en hoe u deze gecontroleerd en gecoördineerd in kunt zetten.

11:15 - 11:45Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

12:00 - 14:00Bedrijvenmarkt + Mogelijkheid lunch By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een hapje en drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

14:45 - 15:15Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

 • Atlanta 1 + 2
 • Calgary
 • Atlanta 2
 • Atlanta 1
 • Pauze
10:30 - 11:15Key Note MRI veiligheid (RT & RD) – 0702 By MBB'ers Vivian van Pelt/ Christal v/d Steeg / Manja Maas
15:45 - 16:30Doorkijk naar de toekomst: impact van ICT op planning van de zorg – 0725 By Karel LoertsAlgemeen directeur, KALCIO Healthcare

In de afgelopen decennia heeft er een doorontwikkeling van informatiesystemen rondom het zorgproces plaatsgevonden. Dit biedt nieuwe kansen voor het plannen van de zorg en de integratie van de keten van zorg. Ook voor de diagnostiek en behandeling liggen er voordelen (en nadelen) als het gaat om de patiëntplanning en planning van je resources.

Karel Loerts vertelt over zijn visie op de ontwikkeling van IT en de mogelijkheden die hierdoor ontstaan als het gaat om de planning van zorg.

12:30 - 14:00Workshop 3D C-boog – 0726 By Tom van Slingerland

Canon demo Tom van Slingerland.
Aansluitend op de presentatie van TMS’er Debbie van Asselt is er speciaal tijdens FMIR er de gelegenheid voor de deelnemer om zich in te schrijven voor een uitgebreide workshop over de 3D C-boog. Alles kan uitgeprobeerd worden en nagevraagd worden. Inschrijven voor deze workshop gebeurt op de dag en vol = vol! Dus wees er snel bij en schrijf je voor aanvang van het programma direct in.

12:30 - 13:15De C-boog staat niet stil – 0728 By Debbie van AsseltMBB'er en TMS'er. Martini Ziekenhuis

De MBB’er heeft de belangrijkste rol op het gebied van stralingsveiligheid op OK. Er zijn meer dan 10 aspecten op te noemen. Deze worden behandeld en daarbij wordt ook uitgelegd waarom dit zo is op basis van stralingsfysica. Daarnaast is er een belangrijke rol voor de MBB’er op het gebied van de beeldkwaliteit. De presentatie geeft informatie over de technische aspecten van de (Ziehm) C-boog, waardoor de beeldkwaliteit geoptimaliseerd kan worden. Tenslotte wordt er sinds eind 2020 met een
3D C-boog gewerkt in het Martini Ziekenhuis. Er wordt toegelicht bij welke procedures deze techniek wordt toegepast en welke voordelen dit met zich mee brengt.

13:15 - 14:00Back to basics (strooistralenrooster, DAP-waarden, heileffect, werking röntgenbuis) – 0729 By Jochen van OschKlinisch Fysicus, ISALA

In deze presentatie gaan we ‘back to basics’ in de stralingsfysica van de bucky, oftewel back to physics. Welke aspecten van een bucky toestel hebben invloed op de stralingsdosis en/of de beeldkwaliteit en wat gebeurt er ook al weer allemaal ‘onder de motorkap’? Zaken die aan de orde komen zijn: de werking van de rontgenbuis (kV, mA, belichtingstijd en filtering) het anode heel effect, het strooistralenrooster/grid (al dan niet virtueel), opbouw en de werking van de detector, de belichtingsautomaat, de dosis voor de patient (inclusief DRN) en helpers en de kwaliteitscontrole.

14:00 - 14:45Artificial Intelligence: in de praktijk en de toekomst – 0730 By Stefan WijnenPhilips

Artificial Intelligence gaat de werkwijze op radiologie-afdelingen de komende jaren veranderen. Door de vele verschillende oplossingen en aanbieders kan het echter lastig zijn om het overzicht te

houden. Philips biedt één centrale oplossing die alle AI-applicaties in uw PACS centraliseert, beheert en direct automatisch toepast. Maar Philips biedt ook AI-applicaties op andere gebieden dan het

PACS.

In deze workshop staan wij stil bij de verschillende plekken binnen de radiologie waar Artificial Intelligence ingezet kan worden en hoe u deze gecontroleerd en gecoördineerd in kunt zetten.

15:15 - 15:45Wordt bucky een specialisatie? – 0731 By Frank Maagdenberg en Sonja Janssen, leidinggevenden

Wordt bucky ook een specialisatie en is er een ander systeem nodig om diensten te draaien, of blijft bucky de basis voor iedereen? Door technologische ontwikkelingen verschuiven onderzoeken van modaliteit. IVP’s en colononderzoeken zijn hier voorbeelden van, maar ook andere onderzoeken van bijvoorbeeld de bucky verschuiven naar de CT. Zijn de ontwikkelingen al zodanig gevorderd dat bucky een specialisatie wordt en CT de standaard?

Tijdens deze interactieve sessie zullen Sonja Janssen, hoofd medische beeldvorming NWZ en Frank Maagdenberg, hoofd medische beeldvorming LUMC, in gesprek gaan met de aanwezige deelnemers over hoe zij met deze verschuivingen omgaan. Het moment om bij elkaar in de keuken te kijken en ervaringen te delen.

15:45 - 16:30De patiënt van de toekomst; welke beeldvorming zal domineren? – 0732 By Dr. Jan Dening

Wat voor soort patiënt gaan we in de toekomst zien, welke zorg en begeleiding behoeven zij en wat voor soort onderzoeken zullen er meer aangevraagd worden? Tijdens deze interactieve fotobespreking neemt dr. Dening de deelnemers mee naar de toekomst. De bevolking vergrijst waardoor de zorgvraag zich meer zal richten op chronische ziektes. Aan de hand van casuïstiek zullen pathologiën besproken worden en welk onderzoek de voorkeur geniet.

12:30 - 13:15Radioembolisatie – 0711 By Prof. dr. Marnix G.E.H. Lam

Bij Radio-embolisatie van de lever, gebruikmakend van yttrium-90 en holmium-166 microsferen, worden radioactieve microsferen van 30 micrometer intra-arterieel toegediend. Door het relatief hypervasculaire karakter van levertumoren lopen deze microsferen preferentieel vast in en om de tumoren en geven lokaal hun straling af, waardoor het gezonde omringende leverweefsel relatief gespaard wordt. Er zal ingegaan worden op:

 • Indicaties en contra-indicaties
 • Gebruikte beeldvormende technieken
 • Gebruikte producten
 • Effect en bijwerkingen
11:15 - 11:45Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

12:00 - 14:00Bedrijvenmarkt + Mogelijkheid lunch By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een hapje en drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

14:45 - 15:15Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

 • Atlanta 1 + 2
 • Atlanta 2
 • Pauze
09:45 - 10:30Intra-operatieve MRI OK – 0801 By Maarten Lequin en Eelco Hoving
10:30 - 11:15Keynote – Taakdelegatie en verantwoordelijkheden; wat komt er bij kijken? – 0802 By Jeannette Meedendorp en Ellen van de ZandeNVMBR

Steeds meer taken worden door artsen aan MBB’ers gedelegeerd wat voor meer uitdaging zorgt en het vak leuker maakt. Het maakt dat de MBB’er verdiepende kennis op doet en nieuwe vaardigheden aanleert.

Als professional is het belangrijk om naast vakinhoudelijke kennis ook op de hoogte te zijn van de zogenaamde randzaken. Want je kunt de kennis opdoen en de kunde leren, maar welke verantwoordelijkheden komen er bij kijken?

De functieomschrijving kan aangepast worden, maar hoe is e.e.a. wettelijk geregeld? Je kunt de taken uitvoeren en zo de verantwoordelijkheid dragen, maar mag je het ook? Beleidsmedewerkers Jeannette en Ellen geven een uiteenzetting hoe dringend actualisatie van wetgeving nodig is en dat dit alle MBB’ers, leidinggevenden en artsen aangaat.

11:45 - 12:30Convenant MT medische beeldvorming – 0803 By Reinalda SchaaphokToezichthoudend stralingsdeskundige, Treant

Hoe kan het convenant MT goed en efficiënt vormgegeven worden?

Veilige toepassing van medische technologie betekent een veilig product, in handen van een getrainde gebruiker in een omgeving die veilig gebruik kan garanderen. Het convenant MT richt zich op de gehele levenscyclus van medische technologie binnen de instelling; van invoering en gebruik tot en met buitengebruikstelling in het zorgproces.   Binnen Treant radiologie en nucleaire geneeskunde is het convenant MT inmiddels geïmplementeerd aan de hand van een continue PDCA- cyclus (Plan Do Check Act) CMT. Bij de inrichting is gebruik gemaakt van de door de NVMBR opgestelde bekwaamheidseisen. In de presentatie wordt a.d.h.v. de modaliteit CT als voorbeeld, toelichting gegeven over de praktische invulling van het CMT binnen de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde van Treant. 

12:30 - 13:15AI in het ziekenhuis; hoe zit dat juridisch? – 0804 By Erik VollebregtJurist - Axon Lawyers

De presentatie behandelt de regels voor beeldvorming onder de nieuwe medische hulpmiddelen.

Verordening (EU) 745/2017 en gevolgen voor fabrikanten en gebruikers.

De presentatie gaat ook in op de ontwerp AI verordening die momenteel op Europees niveau voorligt.

14:00 - 14:45Brug tussen kliniek en wetenschap – 0806 By Hugo KuijfUniversitair docent - UMC Utrecht - Image Sciences Institute

Bij het analyseren van medische beelden in een wetenschappelijke setting is de inzet van kunstmatige intelligentie technologie (AI / artificial intelligence) de gewoonste zaak van de dag. In de kliniek is dit nog niet zo vanzelfsprekend en in deze presentatie kijken we naar mogelijkheden voor de brug tussen wetenschap en kliniek. Aan de hand van een voorbeeld ‘neuroimaging biomarker’ zal worden besproken hoe technische validatie kan worden gedaan met, bijvoorbeeld, internationale wetenschappelijke wedstrijden. We zullen zien hoe technologie ontwikkeld in het ene wetenschappelijke instituut kan worden ingezet en uitgerold naar meerdere wetenschappelijke instituten. Ten slotte bespreken we de implementatie van een ‘vendor neutral AI deployment infrastructure’ kan worden ingezet om wetenschappelijke ontwikkelingen dichter naar de kliniek te brengen; ten einde het gat tussen deze twee werelden te overbruggen.

15:45 - 16:30Kwaliteitsmanagement binnen de Radiologie – 0808 By Gonda NienhuisKwaliteitsfunctionaris RD&NG, Rijnstate
11:15 - 11:45Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

12:00 - 14:00Bedrijvenmarkt + Mogelijkheid lunch By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een hapje en drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

14:45 - 15:15Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

 • Atlanta 1
 • Pauze
11:45 - 12:30Enteroclyse en Enterografie – 0809 By Dr. Wiesje Prins

MRI enteroclyse/Enterografie van anatomie tot acquisitie en beoordeling. Een overzicht van de anatomie, de meest voorkomende pathologie, het MRI acquisitie protocol en meest voorkomende artefacten bij MRI van de dunne darm.

12:30 - 14:00Back to basics; de Prostaat – 0810 By Camiel KrielenMBB'er

MRI prostaat van anatomie tot acquisitie en beoordeling. Een overzicht van de prostaat anatomie, de meest voorkomende pathologie, het MRI acquisitie protocol, meest voorkomende artefacten, biopsie middels MRI en een kort overzicht van het zorgpad prostaatdiagnostiek.

14:00 - 14:45Back to basics; de tumor van het brein – 0811 By Dr. Linda Jacobi-PostmaNeuroradioloog RD&NG, MUMC+

Voor het stellen van de diagnose hersentumor, het opstellen van het behandelplan en de follow-up is beeldvorming essentieel. De mate van beeldvorming wisselt van basale beeldvorming, zeker bij het stellen van de diagnose, tot geavanceerde MRI technieken voor pre-operatieve planning en follow-up. //

Therapierespons is met de verbeterende therapiemogelijkheden en overleving uitdagender geworden, in een deel van de gevallen zullen de basissequenties worden aangevuld met MRI perfusie om onderscheid te maken tussen tumorrespons en tumorprogressie, hier ontmoeten the basics the future.

15:15 - 15:45Versnellingstechnieken – 0812 By Marion HeerenApplicatie specialist MRI, Ondernemer

De scantijd reductie technieken SENSE en Grappa zijn niet meer weg te denken in de huidige MRI scan protocollen. Ook 3D varianten zoals Caipirinha en ARC worden volop ingezet bij bijvoorbeeld de VIBE of LAVA sequentie. Deze scantijd reductietechnieken worden in de fase richting toegepast en aangezien er in de 3D scan een tweede fasecodering richting bestaat kan dit ook bij de 3D scan in deze tweede (Z-richting) richting aangezet worden. Een combinatie van beide richtingen is vaak ook mogelijk en hierbij wordt dan vaak caipirinha of ARC toegepast vanwege het SNR winst en betere beeldkwaliteit.
De nieuwste ontwikkelingen in scantijd reductie zijn Compressed Sense en Simultaneous Multi Slice (SMS).
Compressed Sense is een techniek gebaseerd op het random undersampelen van data waarbij een iteratieve reconstructie wordt toegepast. Hierdoor is het verlies in SNR minder terwijl er wel snellere scantijden behaalt worden.
SMS is een andere scantijd reductie techniek , hierbij worden er meerdere slices geexciteerd met 1 excitatiepuls. De SENSE techniek wordt ook nu gebruikt maar dan in de slice richting om de slices van elkaar te kunnen onderscheiden.

15:45 - 16:30MRI Veiligheid – 0813 By Manja de Jong - van der MaasMRI laborant RD, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

In juli 2016 is een nieuwe wet ingevoerd, dit is een wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit
wat een uitwerking is van de Europese richtlijn 2013/35/EU. Deze wet ter bescherming van de
werknemers voor Elektromagnetische Velden (EMV) legt aan de werkgever op om in geval van EMV
blootstellingen boven het actie niveau een risicobeoordeling uit te voeren en technische en
organisatorische maatregelen toe te passen om de werknemers te beschermen.
Daarnaast heeft de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysici een generieke verdiepende
RI&E MRI in 2019 gepubliceerd. Voor de NVMBR aanleiding om beide documenten te vertalen naar
praktische informatie voor de MBB’er. Er is met een werkgroep een leidraad “veilig werken met MRI
voor MBB’ers” opgesteld. De leidraad is via de website van de NVMBR te downloaden.
In de leidraad wordt onder andere benoemd dat iedere afdeling verplicht is een veiligheidsbeleid
omtrent werken met MRI te hebben. Tijdens deze workshop wordt er dieper ingegaan op de
verschillende onderwerpen uit het MRI veiligheidsbeleid.
Het doel van de workshop is kennis en ervaring te delen over verschillende onderwerpen uit
het MRI veiligheidsbeleid. Om zo met elkaar in verbinding te staan en van elkaar te leren.

11:15 - 11:45Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

12:00 - 14:00Bedrijvenmarkt + Mogelijkheid lunch By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een hapje en drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

14:45 - 15:15Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

 • Barcelona
 • Pauze
12:30 - 13:00De ruimtelijke omgeving voor imaging en radiotherapie: Leren van de praktijk – 0814 By Martijn in 't Veldsenior-architect, EGM Architecten

In het ruimtelijk ontwerp van radiodiagnostiek en radiotherapie spelen o.a. stressreductie voor patiënten en het creëren van een efficiënte, prettige en gezonde werkomgeving voor personeel essentiële rollen. In deze lezing delen we ervaringen uit onze nationale en internationale ontwerppraktijk. Wat kunnen we leren van gerealiseerde projecten en hoe zou het in nieuwe projecten anders en/of beter kunnen?

13:15 - 14:00Initiatieffase: Belangrijke beslissingen die je moet maken om een vernieuwing van modaliteit en gebouw te starten – 0815 By Karel Loerts & René Emmen

De aanleiding voor een vernieuwingstraject is vaak de naderende levensduur van een modaliteit. Echter vraagt een toekomstbestendige afdeling om een gedegen huisvestingsplan voor de lange termijn, waarin thema’s als o.a. capaciteit, zorg- en productieontwikkeling en nieuwe speerpunten in kaart worden gebracht. Dit vormt het startpunt om te komen tot de juiste besluiten rondom vlekkenplannen en het opstellen van een Programma van Eisen.

14:00 - 14:45Toekomstgericht ontwerpen: Keuzes en overwegingen voor goed ontwerp(proces) – 0816 By Marloes Roorda & Jean Maurice Kuijpers

Gedurende het ontwerpproces zul je ongetwijfeld steeds nieuwe input krijgen vanuit de bouw, apparatuur of de zorglogistiek. Een goed ontwerpproces speelt hierop in waardoor je keuzevrijheid behoud rondom de aanschaf van apparatuur. Verschillende innovatieve tools komen aan bod om de wensen van de gebruiker om te zetten in een ontwerp, denk aan mock-ups en simulaties.

15:00 - 15:45Voorbereiding & Contractering: Belangrijke aspecten bij het voorbereiden van je bouw- en vervangingstrajecten – 0817 By Tonnie van den Dobbelsteen

Deze track gaat in op de voorbereiding op en contractering van de (nieuwe) medische techniek. Eerst wordt ingegaan op technologische ontwikkelingen binnen de medische techniek en de geldende wet-en regelgeving. Er wordt ingegaan op vervangingsmomenten. Daarna worden verschillende contractvormen besproken en de aanbestedingen daarvan. Tot slot, wordt de vertaling gemaakt naar wat dit betekent voor het (ver)bouwtraject, waarbij de planning van (eventuele) bouwkundige aanpassingen en de installatie van de medische techniek besproken wordt.

15:45 - 16:30Uitvoeringsfase: Dan ga je bouwen, en wat daarna? – 0818 By Marloes Roorda & Jean Maurice Kuijpers

Zodra de bouw start, moeten er goede afspraken gemaakt worden zodat de dagelijkse zorg continu door kan gaan. Tegelijk moet de planning, kwaliteit en de financiën van de bouw bewaakt worden. Hoe ga je om met nieuwe wensen, of zaken die wellicht niet op tafel zijn gekomen in het ontwerpproces? Na oplevering start voor de afdeling de belangrijkste fase: de gebruiksfase, waarin de medewerkers de verandering van gebouw en werkprocessen echt gaan voelen.

11:15 - 11:45Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

12:00 - 14:00Bedrijvenmarkt + Mogelijkheid lunch By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een hapje en drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

14:45 - 15:00Pauze
 • Calgary
 • Montreal
 • Pauze
11:45 - 12:30Echo van de perifere zenuwen van de bovenste extremiteiten – 0819 By Stephan MuurlingEchografist / Docent, Medisch Centrum Leeuwarden

Echografie van het bewegingsapparaat heeft de afgelopen 20 jaar een vlucht genomen, zowel in frequentie als in beeldkwaliteit. Vandaag de dag kunnen de weke delen rondom gewrichten fraai in hoge resolutie in beeld worden gebracht. Hierbij de zenuwen ook! 

Op de echografie afdeling van het cMBT van MCL hebben we ons tot doel gesteld om de perifere zenuwen van de extremiteiten goed en in detail in beeld te kunnen brengen. Dus niet alleen op gewrichtsniveau maar het gehele verloop door armen en benen. Met behulp van de juiste anatomische kennis en het aanleren van en gebruik maken van landmarks zijn we in staat de zenuwen gemakkelijk te herkennen.  

Uiteindelijk hebben we gemerkt, door deze opzet, dat we de extremiteiten veel meer als één geheel benaderen, niet meer apart als gewricht. Door de zenuwen zien we nu veel beter het onderlinge verband. 

In de presentatie worden de 4 perifere zenuwen van de bovenste extremiteiten behandeld. 

12:30 - 13:15Kwantitatief onderzoek van de lever; een must voor de MDL arts – 0821 By Dr. Rob de KnegtGastroenterologist & Hepatologist, Erasmus MC University Medical Center

Elastografie van de lever is een pijnloze niet-invasieve manier om de elasticiteit van leverweefsel te meten bij patiënten met een leveraandoening. Hierdoor kan een uitspraak gedaan worden over de aanwezigheid van fibrose (littekenweefsel) in de lever. Sinds enige jaren wordt deze techniek in toenemende mate ingezet voor stadiëring van leverziekten, bijvoorbeeld bij een hepatitis virusinfectie.

13:15 - 14:00Tendinopathie en De Waarde van de Echodiagnose – 0823 By dr. Maarten Moenprestatiemanager medisch bij NOC*NSF

Op dit moment gebruiken we geen uniforme criteria voor echografische stagering om peespathologie te onderzoeken. Het zou nuttig kunnen zijn om hiermee te beginnen, omdat er zo’n complexe relatie bestaat tussen peesstructuur, disfunctie en pijn. Dit zou een meer gerichte behandeling mogelijk maken en zou kunnen helpen bij het integreren van klinische bevindingen met beeldvormende bevindingen. Klinische tests zijn sensitief voor het detecteren van tendinopathie, maar ze zijn niet specifiek voor het identificeren van het pathologische stadium van een pees. Omgekeerd is echografie zowel nauwkeurig als sensitief voor het detecteren van pathologische structurele veranderingen in pezen, maar correleert deze niet altijd met pijn en disfunctie.

14:00 - 14:45Echo contrast bij M. Crohn – 0825 By Marijke WielemanPA'er

Echografie is een alternatieve beeldvormingstechniek voor de diagnose en follo-up van patiënten met M. Crohn. Het is net zo nauwkeurig als CT en MRI in het detecteren van intramurale en extramurale uitbreiding van de ziekte.

Het kan de lokalisatie en lengte van het aangetaste deel van de darm identificeren en met behulp van dopplertechnieken kan de darmvascularisatie in beeld gebracht en gekwantificeerd worden.

Contrast-enhanced echografie is een techniek waarbij iv-toediening van een echografiecontrastmiddel een nauwkeurige weergave van de darmwandmicrovascularisatie biedt. Het maakt een objectieve meting mogelijk en daarmee de diagnose op al dan niet actieve M. Crohn.

15:15 - 15:45AP echografie en zelfstandig injecteren – 0826 By NVMBR Netwerk echografie

Onderzoek van de NVMBR vorig jaar toonde aan dat in bijna de helft van de gevallen de MBB’er echografie als Advanced Practitioner functioneert. Zij voeren het onderzoek geheel zelfstandig uit en schrijven een voorlopig verslag. Bij twijfel overleggen ze met de radioloog maar over het algemeen genomen autoriseert de radioloog het verslag op basis van de aangeleverde data van de MBB’er. Ook hier vindt dus taakdelegatie plaats. Op meerdere afdelingen wordt gesproken over het echogeleid injecteren door MBB’ers of gebeurt dit al.

Tijdens deze interactieve sessie gaan de deelnemers onder begeleiding van de leden van het netwerk echografie met elkaar in gesprek over taakdelegatie bij de echografie en hoe zij het op de afdeling geregeld hebben.

15:45 - 16:30Echografie bij idiopathische scoliose – 0827 By dr. Steven de ReuverArts-onderzoeker, UMCU

Scoliose is een frequente (prevalentie 2-4%) en complexe driedimensionale afwijking van de wervelkolom en romp, met potentieel ernstige neurologische en/of cardiopulmonaire consequenties.1 Voor diagnose en vervolg krijgen jonge scoliose patiënten veel röntgenfoto’s, hierdoor hebben zij een 9 à 10 maal verhoogde blootstelling aan ioniserende straling en een vijfvoudig verhoogd relatief kankerrisico.2,3 Sinds enkele jaren wordt onderzocht of echografische beeldvorming een stralingsvrij alternatief is voor patiënten met scoliose in de kliniek. Door een standaard lineaire echoprobe te koppelen aan een sensor die de relatieve oriëntatie en positie in de ruimte registreert, kan een driedimensionaal beeld van de posterieure structuren van de wervelkolom worden gemaakt.4 Momenteel doen wij onderzoek naar hoe metingen van de scoliose op deze echografische beelden zich verhouden tot metingen op röntgenfoto’s, de huidige gouden standaard in scoliose follow-up.5,6 Het uiteindelijke doel is het aantal benodigde röntgenfoto’s, en de daarmee gepaarde ioniserende straling en een verhoogd kankerrisico, te laten afnemen voor kinderen met scoliose.

12:30 - 13:15Workshop perifere zenuwen – 0820 By Stephan MuurlingEchografist / Docent, Medisch Centrum Leeuwarden

Direct aansluitend op de presentatie van Stephan Muurling kan een klein gezelschap deelnemers een workshop van hem volgen waarbij op een echotoestel een demo wordt gegeven. Inschrijven voor deze workshop gebeurt op de dag en vol = vol! Dus wees er snel bij en schrijf je voor aanvang van het programma direct in.

13:15 - 14:00Workshop Echo lever – 0822 By dr. Rob de KnegtGastroenterologist & Hepatologist, Erasmus MC University Medical Center

Direct aansluitend op de presentatie van dr. De Knegt kan een klein gezelschap deelnemers een workshop van hem volgen waarbij op een echotoestel een demo wordt gegeven. Inschrijven voor deze workshop gebeurt op de dag en vol = vol! Dus wees er snel bij en schrijf je voor aanvang van het programma direct in.

14:00 - 14:45Workshop tendinopathie – 0824 By Robert WoninkTrainer foot and ankle ultrasound at SonoSkills

Direct aansluitend op de presentatie van Dr. Moen kan een klein gezelschap deelnemers een workshop van podoloog Robert Wonink volgen waarbij op een echotoestel een demo wordt gegeven. Inschrijven voor deze workshop gebeurt op de dag en vol = vol! Dus wees er snel bij en schrijf je voor aanvang van het programma direct in.

11:15 - 11:45Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

12:00 - 14:00Bedrijvenmarkt + Mogelijkheid lunch By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een hapje en drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

14:45 - 15:15Bedrijvenmarkt + Pauze By Exposanten

Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk.

 • Athene 1-3
09:00 - 17:30Laat je bijpraten over de laatste ontwikkelingen, innovaties en oplossingen in ons vakgebied. Bezoek onder het genot van een hapje en drankje de bedrijvenmarkt en hoor met welke diensten en producten zij je kunnen ondersteunen in het werk. By Exposanten